Začala oprava povrchu silnice u Želetavy a průtahu Humpolcem

V pondělí 11.7.2022 byly zahájeny podle plánu v Kraji Vysočina 2 nové opravy povrchu silnic.  Na silnici I/38 se hned v pondělí ráno začalo s frézováním první části téměř 3 kilometrů dlouhého úseku od odbočky na Svojkovice po Želetavu. Práce probíhají v pravém jízdním pruhu ve směru staničení, tj. ve směru na Znojmo se začátkem za odbočkou na Svojkovice. Aktuálně oprava probíhá v přibližně 1 kilometr dlouhém úseku, kde je provoz veden kyvadlově průjezdným jízdním pruhem vlevo s omezením maximální dovolené rychlosti. V tomto úseku je pánovaná výměna obrusné a ložné konstrukční vrstvy vozovky, přičemž odborná kontrola odfrézovaného povrchu upřesní další postup opravy. Dokončení pravé i levé poloviny tohoto úseku předpokládáme v závěru prvního srpnového týdne, kdy se plánujeme přejít na další etapu.

Rovněž na průtahu Humpolcem na silnic I/34 byla oprava zahájena vyfrézováním stávajících konstrukčních vrstev vozovky. Oprava 1351 metrů dlouhého úseku bude probíhat po polovinách vozovky v rámci 6 plánovaných etap. Ta první probíhá v pravém jízdním pruhu ve směru staničení na Havlíčkův Brod. Celkem se v rámci této etapy opravuje 400 metrů mezi okružní křižovatkou se silnicí II/129 ,včetně její pravé poloviny, a křižovatku s ulicí Hálkovou, která již není omezena. Mimo výměny krytu vozovky je součástí této etapy i sanace opěrné zdi u okružní křižovatky, oprava jejího dláždění a přespárování. Uvedení obou opravených polovin tohoto 400 metrů dlouhého úseku do provozu v režimu předčasného užívání stavby (I.+II. etapa) předpokládáme v polovině srpna, kdy přejdeme na další 450 metrů dlouhý úsek. V pracovním úseku se jezdí kyvadlově jízdním pruhem ve směru k dálnici D1. Při průjezdu Humpolcem po silnici I/34 je tak třeba počítat s tvorbou kolon a zdržením

Zdroj : Tisková zpráva ŘSD Vysočina

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*