Od úterý 2. dubna 2024 zkomplikuje dopravu v okolí Elektrárny Dukovany úplná uzavírka silnice od Slavětic.

V dubnu začne dlouho připravovaná rekonstrukce silnice II/152 v úseku od Slavětic do Dukovan, která je hlavní přístupovou komunikací k jaderné elektrárně. Cílem rekonstrukce je kompletní modernizace komunikace pro zajištění bezpečného provozu v okolí stávající elektrárny při výstavbě nových zdrojů. Dojde proto k částečnému rozšíření vozovky o odbočovací pruhy, vzniknou nová připojovací místa, dojde k úpravám křižovatek včetně úprav navazujících dopravních řešení na pozemcích elektrárny (příjezdy k elektrárně, autobusovému nádraží, na parkoviště apod.). Celá modernizace je proto plánována do října 2025 a je rozdělena do tří etap, které si vyžádají změny v dopravě a některá dočasná omezení.

obrázek 1 – trasa na parkoviště EDU

Start I. etapy – 2. dubna 2024 – Uzavírka části komunikace II/152 od Slavětic po první křižovatku se silnicí na Rouchovany.

První etapa plánované rekonstrukce části krajské komunikace od Slavětic až téměř k elektrárně Dukovany začne 2. dubna. Uzavírka této části komunikace je plánovaná do 31. srpna. Omezení se dotknou jak osobní, tak autobusové dopravy.

Co se od 2. dubna změní?

  • Osobní vozidla, která budou přijíždět od Třebíče, Hrotovic nebo Kramolína, budou z kruhového objezdu pokračovat směrem do Rouchovan.
  • Přes Rouchovany bude osobní doprava vedena po hlavní komunikaci až do centra obce a kolem zvonice a hřbitova dále směrem k EDU – viz modře vyznačená trasa na obrázku č. 1.
  • Vozidla do 3,5 t, která nepotřebují na EDU mohou pokračovat pro trase dle obrázku č. 2 na křižovatku se silnicí II/152 směr Ivančice, Moravský Krumlov, Mohelno
  • Pozor – vjezd na obecní komunikaci (záhumenici) směrem k zemědělskému družstvu v Rouchovanech bude povolen pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a vozidla nad 7 m.
  • Pro příjezd do EDU bude možné využít účelovou komunikaci kolem chladicích věží č. 1 – 4.
  • Křižovatka u Kordů zůstane průjezdná, dojde ale k omezení parkování podél komunikace II/152.
  • Autobusy smluvní dopravy budou do EDU přijíždět přes Heřmanice.
  • Stejné trasy platí i v opačném směru.
  • Předpokládaná objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t je přes Rouchovany – Rešice – Tulešice – Horní Dubňany – Dukovany.
  • POZOR: VŽDY JE NUTNÉ SE ŘÍDIT AKTUÁLNÍM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM !!!
obrázek 2. – objízdná trasa pro automobily do 3,5t – směr Mohelno, Ivančice, Moravský Krumlov

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*