Ředitelství silnic a dálnic bude v roce 2021 pokračovat v realizacích oprav silnic v Kraji Vysočina.

V roce 2020 bylo opraveno 26,2 km silnic I. tříd v Kraji Vysočina a pracovalo se zde také na 4 modernizovaných úsecích dálnice D1 v délce 43 kilometrů.

Pokud jde o výstavbu, budeme pokračovat ve stavbě obchvatu Osové Bítýšky, s jehož uvedením do provozu počítáme na podzim. Kontinuálně pokračuje výstavba JV obchvatu Havlíčkova Brodu, kde se i přes zimu pracuje na mostních objektech nebo přeložkách inženýrských sítí. V loňském roce postup prací ovlivnil nález staré ekologické zátěže a s tím spojené řešení její likvidace, ať již se jednalo o ropné látky, které zde zůstaly po likvidaci ropné havárie z 80. let 20. století, nebo zvýšený výskyt azbestu v půdě. Vyřešení těchto neočekávaných problémů umožní, aby práce v letošním roce probíhaly naplno.

Nově se bude v tomto roce zahajovat menší akce, kterou je „ I/38Pávov PHS“.Realizace vychází ze závěrů zpracované akustické studie. Jejím cílem je výstavba nové protihlukové stěny u silnice I/38, aby byla zajištěna dostatečná ochrana přilehlých chráněných staveb v zastavěné oblasti jihlavské městské části Pávov před nadlimitním hlukem ze stávající silniční dopravy. Současně dojde k obnově současného sjezdu v místní části Pávov, který je již několik let uzavřený. V současné době je zažádáno o vydání stavebního povolení a Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ Vysočina jako příslušný speciální stavební úřad již zahájil stavební řízení. Předpokládaná cena stavby je 57,6 mil. Kč bez DPH. Na základě smlouvy mezi ŘSD a městem Jihlava se bude na financování této stavby podílet rovněž město.

V kraji budeme rovněž pokračovat v opravách silnic I. tříd. Jakmile to počasí dovolí, rádi bychom ve 2. čtvrtletí roku pokračovali v již v loňském roce započaté akci „ I/19 – Oprava povrchu komunikace a odvodnění Keřkov -Simtany“. V letošním roce se bude pracovat na navazujícím téměř 3 km dlouhém úseku Stříbrné  Hory-Simtany. Oprava opět proběhne za úplné uzavírky této části sil. I/19 a doprava bude vedena po objízdných trasách.

Opravovat se bude rovněž silnice I/19 na průtahu Novým Městem na Moravě. Konkrétně 350 metrů v ulici Brněnské na výjezdu z města ve směru na Bystřici nad Pernštejnem.

Bude se také opravovat více jak 1km povrchu na silnici I/23 u obce Mrákotín a 800 metrů dlouhý úsek v Třebíči v ulici Pražská a Sucheniova. Všechny zmiňované akce jsou připravené a mají vysoutěžené i své zhotovitele.

Na silnici I/37 je v přípravě oprava na průtahu Žďáru nad Sázavou v ulici Santiniho a také nejrozsáhlejší oprava plánovaná pro tento rok mezi Ostrovem na Oslavou a Křižanovem. Oprava povrchu více jak 10 kilometrů dlouhého úseku v předpokládané hodnotě 155 mil Kč bez DPH je před vyhlášení veřejného výběrového řízení na zhotovitele. Realizace je zatím plánovaná za uzavírky silnice I/37 mezi Ostrovem nad/O. a Křižanovem.

V roce 2021 bychom rádi na silnicích I. tříd v kraji realizovali akce v předpokládané hodnotě více jak 600 mil. Kč bez DPH a opravili přes 27 kilometrů silnic včetně 6 mostů.

Pracovat se bude rovněž na modernizovaných úsecích dálnice protínající kraj Vysočina v délce 93 km. Na úseku 12 EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov se bude jednat pouze o dokončovací práce. Ty se vrátí do části středového dělícího pásu a plánované jsou na 4 týdny, kdy ještě dojde k částečnému omezení provozu. V plném rozsahu bude výstavba pokračovat na 2 zbývajících úsecích, kterými jsou úsek 11 EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec v délce 8,8 km a úsek 16 EXIT 101 V. Beranov – EXIT 134 Měřín v délce 14,7 kilometrů s plánovaným uvedením do provozu ve 4. čtvrtletí tohoto roku.

Zdroj : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*