V Třebíči končí dopravní uzavírka nadjezdu u nemocnice a začíná provoz nové křižovatky řízené semafory.

Ve čtvrtek 31. října 2019 od 20 hodin dojde k ukončení dlouhodobé dopravní uzavírky nadjezdu u  třebíčské nemocnice. Uzavírka která od půlky května, komplikovala dopravní situaci a byla způsobená generální opravou přemostění, ke které bylo nutno přistoupit po zjištění havarijního stavu na začátku letošního roku.

Přesně podle plánovaného harmonogramu bude dnes 31. 10. 2019 nejpozději ve 20:00 hodin zprůjezdněn most na Hrotovické ulici (silnice II/351) v Třebíči sousedící s krajskou nemocnicí. Stavba, která začala v květnu byla naplánována na jednu stavební sezónu a řešila jeho havarijní stav. Původní přemostění z roku 1995 muselo být demolováno, dnes na jeho místě stojí předpjatá betonová monolitická deska respektující původní parametry mostu.

Během posledních dní z mostu postupně mizely dlouhé stěny lešení, namontovány byly stovky metrů zábradlí a během dnešního dne bude nová komunikace ještě jednou uklizena, postupně zmizí i všechny dopravní značky upravující objízdné trasy. Společně s investicí Kraje Vysočina, kterou zajišťovala a dozorovala Krajská správa a údržba silnic Vysočina, probíhá na přemostění i plánovaná rekonstrukce sjížděcích a najížděcích ramp na ulici I. třídy Sportovní a oprava protihlukových stěn v režii státu prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.

Důvodem pro okamžitou opravu mostu byla nebezpečně postavená ložiska nosné konstrukce, vlivem zatékání na opěry a mezilehlou podpěru docházelo k lokální degradaci betonu opěr, degradaci betonu, opadávání krycí vrstvy a následné korozi výztuže a zatékání do prostoru uložení úložného prahu. Veškeré práce související s touto částí stavby přijdou Kraj Vysočina na více než 57 miliónů korun. Hladký průběh prací byl dán i ukázkovou spoluprací všech zainteresovaných firem a úřadů. Poděkování za trpělivost patří místním obyvatelům a ostatním řidičům.

Na základě komplikované dopravní situaci na křižovatce na křížení v ulici Spojovací a silnice II/353 směrem na Dukovany , došlo v průběhu uzavírky nadjezdu k osazení semaforů a změně podélného značení na této křižovatce. Pro plynulost dopravy dojde ke zprovoznění světelného řízení dopravy právě s ukončením plánované uzavírky .

Komentáře uzavřeny.