Třebíčský obchvat hlavním tématem komunálních voleb. Uvěří opět občané lžím a demagogii?

Tak jako v Jihlavě je třaskavým tématem blížících se komunálních voleb výstavba nové Horácké multifunkční arény, tak v Třebíči je již druhé volební období výstavba Obchvatu Třebíče, úzce související se schválenou dostavbou Elektrárny Dukovany. Díky výstavbě tohoto obchvatu, respektive přeložky silnice I/23 se může Třebíč dočkat v poměrně krátké době vyřešení neuspokojivé dopravní situace, kterou právě silnice I/23 vedoucí přes centrum města způsobuje.

Je jasné, že stavba takového rozměru, se dotkne určitou měrou i osobní a vlastnických práv majitelů pozemků nebo nemovitosti na jediné plánované a možné realizovatelné variantě obchvatu. V předvolební období se snaží politici naslibovat nerozhodnutým voličům, populistické sliby, co všechno jim zajistí a vybudují a je až s podivem, že i po čtyřletém volebním období opoziční strana Třebíč občanům dokonce slibuje vybudování Velkého obchvatu Třebíče. Variantu, která je od roku 2004 pouze „čárou“ na mapě, díky odmítavému stanovisku obcí, přes jejichž katastrální území měl Velký obchvat vést.

Dalším milníkem pro výstavbu varianty Velkého obchvatu, když už pomineme že formálně vlastně neexistuje, je i časové omezení kdy musí být všech činnosti včetně výstavby dopravní infrastruktury pro přepravu nadměrných komponent při dostavbě Elektrárny Dukovany, což se díky legislativním a povolovacím procedurám stavby tokového rozsahu nedá rozhodně splnit v daném termínu.

Díky zdatné agitaci před komunálními volbami v roce 2018 dokázali oslovit velké množství voličů, hlavně z řad občanů, kterých se stavba dotkne nejvíce, se jim podařilo ovládnout volby do zastupitelstva Města Třebíč. Bohužel i přestože uběhly čtyři roky od voleb tak rétoriku stále nezměnil a díky blížícím se komunálním volbám opět získal na intenzitě.

Je otázkou, jak se po čtyřech letech občané Třebíče k třaskavému tématu postaví, zda dají přednost řešení, které jistě uleví dopravě v Třebíči a hodí do volebních schránek stranám a kandidátům, kteří podporují výstavbu obchvatu, která se zakládá na zpracovaných podkladech, a dokonce je zapracovaná ve změně územního plánu Města Třebíče. Nebo dají přednost lžím, polopravdám a slibům, uskupení Třebíč občanům, které nejsou za daných okolností realizovatelné a berou si svoje voliče jako rukojmí při jejich několikaletém boji radnicí města.

Jen pro ukázku uvádíme ty nejzákladnější mýty, prezentované opozicí v Třebíči pokusíme se je vyvrátit i s požadovanými dokumenty, tak aby jste si mohli udělat nestranný názor na tuto problematiku.

Mýtus 1. – Dostavba El. Dukovany není podmíněna výstavbou obchvatu Města Třebíč    

Je to přesně opačně výstavba obchvatu Třebíče je podmíněna realizací dostavby El. Dukovany. Pokud se nebude El. Dukovany dostavovat nebude se zřejmě realizovat obchvat Třebíče. Kromě podmínky dostavby El Dukovany je podmínkou realizace i termín dokončení celé stavby, tak jak je uvedeno v Usnesení vlády z 23.10.2017. citace

  1. ukládá prostřednictvím ministrů dopravy a zemědělství správcům státem vlastněných částí dopravní infrastruktury, aby zajistili
  2. přípravu opatření obsažených v části III materiálu čj. 1050/17,
  3. že parametry identifikovaných tras se v budoucím období nezmění způsobem, který by přepravu nadrozměrných a těžkých komponent znemožnil nebo výrazně znesnadnil;

jinými slovy realizace dopravní infrastruktury musí být hotová tak, aby nebyl ohrožen harmonogram dostavby El. Dukovany pro transport nadměrných komponent.

Usnesení vlády č. 739 z 23.10.2017 v plném znění

Mýtus č. 2 – Stát zaplatí jakoukoliv variantu obchvatu

Je pravdou že v Usnesení vlády č. 739 z 23.10.2019 je ve větě I bod. 3 vláda souhlasí s tím, že u  jednotlivých opatření obsažených v části III materiálu čj. 1050/17 nebude ověřována celospolečenská ekonomická efektivita jednotlivých opatření standardními postupy využívanými pro hodnocení návratnosti investic v jednotlivých dopravních módech se dá usuzovat že vláda zaplatí jakoukoliv variantu bez hlediska rozsah investic, jenže se tu věta II viz. mýtus č. 1 kde  podmínkou je realizace je, aby nebyl ohrožen harmonogram transportu  nadměrných komponent . A teď se ptám Je reálné, aby varianta Velkého obchvatu Třebíče tuto podmínku splnilo? To znamená veškerá přípravné studie , např.  Vliv na životní prostředí, rozptylová studie , technická studie, projekční dokumentace , stavební povolení aj. tak aby byla výstavba obchvatu dokončena do roku 2029-2030. Já tomu rozhodně nevěřím zvlášť, když varianta Velkého obchvatu existuje pouze jako čára na mapě a argument odpůrců prezentované varianty obchvatu. Tato varianta byla součástí vyhledávací studie VIAPONT v roce 2004 , která byla zamítnuta a dále se již nezkoumala z důvodu nesouhlasu Městyse Stařeč ,obcí Střítež a Kožichovice po jejichž katastrálním území měla alternativní trasa obchvatu vést. Odpůrcům prezentované verze obchvatu jsem položil na sociálních sítích dotaz, jestli jako odborníci jsou přesvědčeni že se dá realizace obchvatu zvládnout za současných podmínek ve kterém tato varianta je tzn. v bodě O. Bohužel se mě nedostalo žádné odpovědi na moji otázku, se jen u mého dotazu objevil mračoun „to mě štve „

 

Mýtus č. 3 – Stařeč měla pro realizaci Velkého obchvatu vyčleněny pozemky v územním plánu.

Městys Stařeč nikdy neměl ve svém územním plánu rezervu pro vybudování varianty Velkého obchvatu, respektive přeložky silnice I/23. Městys Stařeč měl vyčleněné pozemky ve svém územním plánu na plánovanou přeložku silnice I/38 z Jihlavy do Znojma, který měla vést přes Kracovice a vyústit u Slavic a dále pokračovat na Jaroměřice. Od tohoto záměru se ustoupilo a nebyl důvod dále blokovat pozemky v katastru Městyse pro tento projekt a bránit tím dalšímu jejímu rozvoji a rezerva byla vymazána. Bagatelizace oponentů malého obchvatu že se jednalo téměř identickou podobu v případě Velkého obchvatu tzv. přeložky silnice I/23 je lichá již z důvodu zamítavého stanoviska při vyhledávací studii VIAPONT 2004 aby velký obchvat vedl přes jejich území, což mělo za následek rozvoji pouze jediné vnitřní varianty obchvatu vedoucího pouze po katastrálním území Města Třebíče.  Přiložené dokumenty mají odpůrci varianty obchvatu dokonce i na svých webových stránkách dokonce v revidované verzi z roku 2018 , která obsahuje stejné text .

 

Poznámka autora : Odpůrcům obchvatu a dnes kandidátům ve volbách do  zastupitelstva města jsou tyto fakta známa přesto stále již pět let stále opakují svoje pokroucené argumenty, které nemají za současné průběhu plánování dostavby El. Dukovany pramalou šanci na realizaci a z mého pohledu je značně neetické tuto problematiku zneužívat pro svůj vlastní volební úspěch, když vím že nejsem schopný dostát svých slibů.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*