Ve Starči a dalších třech obcích bude muset mosty na „trojkách“ dokončit jiná firma

Foto rekonstrukce mostku ve Starči k 21.7.2018 od té doby se moc nezměnilo – foto Městys Stařeč
Společnost Keviton s. r. o. v minulém týdnu odstoupila od smluv uzavřených s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny o dílo na čtyři vysoutěžené a rozestavěné zakázky mostů na krajských silnicích III. třídy. Všechny čtyři stavby jsou ve fázi různé rozpracovanosti a měly být podle smlouvy o dílo hotové do konce srpna 2018. Včera byly o skutečnosti informováni e-mailem starostové obcí stavbou zasažených. Krajská správa a údržby silnic Vysočina v současné době zajišťujete v koordinaci se zhotovitelem předání dokladů ke stavbě, následné vyklizení staveniště do 10. 8. 2018 a předání staveniště novému zhotoviteli vzešlému z výběrového řízení s předpokladem realizace stavby do 31. 10. 2018 tak, aby byly mosty k tomuto datu průjezdné.

Čtyři mosty v celkové hodnotě zakázky 16,3 miliónu korun bude muset dokončit jiná stavební společnost:

  • III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3
  • III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3
  • III/40618 Radkov – most ev. č. 40618-4
  • III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1

 

O průběhu prací a zadání nových zakázek budeme veřejnost informovat na www.kr-vysocina.cz.

Zdroj : Tisková zpráva Kraj Vysočina

Comments are closed.