Průjezd Humpolcem zjednoduší nová okružní křižovatka

Kraj Vysočina a město Humpolec v polovině listopadu dokončily společnou investici v místech nepřehledné křižovatky silnic II/229, II/247 a místní Zahradní ulice v intravilánu Humpolce. Jak informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla, původně nebezpečnou a dopravně komplikovanou křižovatku nahradil kruhový objezd řešící čtyři dopravní větve. Kraj Vysočina ze svého rozpočtu uvolnil na stavbu dopravní části 16 miliónů korun, zásadnější investice šla za městem, které za 58 miliónů korun provedlo položení nové dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu a dále rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení.

„Práce na nové křižovatce trvaly od května do listopadu 2019. S původní studií na přestavbu křižovatky přišlo samo město, ze dvou navržených variant, kdy obě vycházely z nutnosti přestavby křížení na kruhový objezd, nakonec Kraj Vysočina realizovat tu, která křižovatku mírně odsunula od prudkého klesání Zahradní ulice,“ říká Martin Kukla. Na prostorově velkoryse navrženou křižovatku navazují nově opravené silniční větve, které prošly v minimální délce 140 metrů generální opravou včetně pokládky nových konstrukcí komunikací a živičných vrstev. Na dílčí úseky před přechody, byl nanesen speciální hrubý nátěr, který zlepší protismykové vlastnosti při brždění.

 

Město Humpolec dlouhodobě usilovalo o opravu křižovatky především z toho důvodu, že se z dopravního hlediska jednalo o nejnebezpečnější křižovatku ve městě. Neméně důležitou motivací k rekonstrukci byl velmi špatný technický stav zastaralých sítí. „Nechali jsme vybudovat nové kanalizační stoky, a to oddílnou kanalizaci splaškovou i dešťovou, která sbírá splašky a srážkové vody z okolní zástavby. Rekonstrukce se dotkla také vodovodního přivaděče do města včetně přilehlých vodovodních větví a vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem,“ nastínil stavební dozor nad vodohospodářskou částí rekonstrukce Václav Pavlík z Odboru místního hospodářství při Městském úřadu Humpolec.

Modernizace doznaly konstrukce a povrchy stávajících chodníků, a to i v přilehlé ulici Zahradní. Úplně nový chodník pak vznikl v Pražské ulici. K bezpečnosti chodců přispějí také nové přechody pro chodce vybudované na všech větvích křižovatky. „Šlo o časově, prostorově i technicky náročnou rekonstrukci, takže o to víc nás těší, že se podařila. Podstatné je, že se otevřením křižovatky významně usnadní dopravní situace nejen ve městě, ale také v jeho bezprostředním okolí,“ podotkl místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner. Dodal, že popsané opravy kanalizace a vodovodu významně přispějí k odvodnění a jsou důležitým krokem do budoucna k plánovaným podobným zásahům v navazujících lokalitách.

 

„Mám z té práce radost. Koordinace s investorem a jeho zástupci byla výborná. Co se dohodlo, platilo, včetně termínů. Stavba ale nebyla jednoduchá. Dotýkala se přilehlých firem, supermarketu i obyvatel, kteří i během ní chtějí normálně fungovat,“ říká Jan Kocman, stavbyvedoucí Swietelsky stavební, která projekt realizovala. U výměny inženýrských sítí, hlavně kanalizace, se muselo řešit i nevhodné podloží a odvodnění. „Na konstrukční vrstvy komunikace a chodníků pak zbyl jen krátký čas. Pomohlo nám plánování i příznivé počasí,“ dodal Petr Seknička, ředitel oblasti Swietelsky stavební.

Comments are closed.