Práce na Brněnském mostě v Jihlavě kopírují naplánovaný harmonogram

Rekonstrukce Brněnského mostu v centru Jihlavy na silnici II/602 je zhruba za svou třetinou. „Aktuálně je dokončováno ošetření druhého mostního bloku vč. kontroly přepínacích lan. Příští týden dojde na vyzdvihnutí třetí části mostu. Zbývající bloky už budou kontrolovány a ošetřeny při pouhém několikadenním přizdvižení,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina Jan Hyliš. Souběžně s opravou mostních bloků je prováděna údržba pilířů.

Práce na modernizaci mostu na páteřní klíčové komunikaci vedoucí napříč celým Krajem Vysočina jsou prováděny v souladu s plánovaným harmonogramem.

Z objektivních důvodů však dochází k prodloužení uzavírky sjezdů na dálnici D1. Jak vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic poskytnutých Kraji Vysočina – práce na dálničním mostu  SO 15-204.2 na MÚK Velký Beranov byly ovlivněny nepředvídatelnými fyzickými podmínkami, kdy byl po odstranění vrstvy původní sanace proveden doplňkový diagnostický průzkum výztuže krajního nosníku most a bylo zjištěno výrazné oslabení betonářské výztuže a oslabení několika předpínacích lan tvořících obepnutí nosníku v příčném směru. Po zhodnocení stavu konstrukce byl vypracován návrh opravy krajního nosníku. Tato skutečnost znamená prodloužení realizace mostu a tím i dokončení 4. etapy do 13. 7. 2018 oproti původnímu termínu 22. 6. 2018.Prodloužení této 4. etapy bude mít dopad i na otevření sjezdu z dálnice na km 119 u Velkého Beranova ve směru od Prahy. Sjezd bude otevřen až 13.7.2018.

Proběhnou i další práce na dálničních sjezdech, jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Snahou zástupců Kraje bylo odsunout tyto práce až do roku 2019 po dokončení rekonstrukce Brněnského mostu, nebylo však k těmto snahám přihlédnuto.

Dojde k těmto omezením :

– nájezdová větev na km 119 ve směru na Brno bude uzavřena 2.7.-9.7. Termín byl stanoven tak, aby to bylo až pondělí po prvním prázdninovém víkendu.

– výjezdová větev na km 119 ve směru od Brna bude uzavřena 25.7. – 7.8.

– nájezdová větev na km 119 ve směru na Prahu bude uzavřena 4.8. – 5.8.

– nájezdová větev na km 112 ve směru na Prahu bude uzavřena 16.7. – 22.7.

zdroj : Tisková zpráva Kraj Vysočina

Comments are closed.