Na stavbu obchvatu Velkého Beranova se vrací stavební firmy a dopravní omezení

Práce na trase nového obchvatu Velkého Beranova budou po krátké zimní přestávce opět pokračovat. „Přestože se už od ledna pracuje na novém mostě vlevo od silnice II/602 v blízkosti odbočky na Henčov, dopravní veřejnost zahájení prací s jistotou zaregistruje v pondělí 17. února. Od tohoto data začne zhotovitel stavby budovat mostní provizorium na protější straně komunikace a z hlediska bezpečnosti provozu a technologie vlastní montáže provizorního mostu je nutné uzavřít pravou polovinu vozovky a dopravu kyvadlově řídit semafory,“ avizuje připravovaná dopravní omezení Karel Liška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Stavba obchvatu Velkého Beranova byla zahájena 1. 3. 2019, zprovoznění obchvatu bude do 31. 10. 2020, stavba bude kompletně dokončena k 30. 6. 2021.

Rozsah semafory řízeného úseku bude stejný jako v loňském roce, tj. od řeky Jihlavy zhruba do poloviny kopce na Nové Domky (kde se odklání nově budovaná komunikace od původní). Toto mostní provizorium je nutné vybudovat pro převedení dopravy (obousměrně v jednom jízdním pruhu na semafory) v době, kdy na komunikaci II/602 v těchto místech bude vznikat most s podjezdem místní komunikace na Henčov. V tomto úseku silnice II/602 je trasa nové obchvatové komunikace shodná s původní stopou silnice II/602. V případě předpovědi výrazného zhoršení klimatických podmínek (např. sněhová kalamita) bude operativně dopravní omezení demontováno a tento úsek bude na nezbytně nutnou dobu znovu uveden do obousměrného provozu ve dvou jízdních pruzích. S ohledem na velice přísný harmonogram celé stavby obchvatu je toto omezení už v únoru téměř nezbytné.

„Semaforové omezení v tomto úseku bude trvat až do zprovoznění celého obchvatu Velkého Beranova, tedy do přelomu října a listopadu. Avizujeme, že na přelomu března a dubna bude doprava převedena na budované mostní provizorium. Provoz na mostním provizoriu by měl být ukončen předběžně v polovině září a převeden provizorně na nově vybudovaný most s pokračováním po staré komunikaci do Nových Domků. Plnohodnotný obousměrný provoz spolu se zprovozněním celého obchvatu Velkého Beranova by měl být obnoven 1. listopadu 2020,“ doplňuje Karel Liška.

Stavba obchvatu Velkého Beranova je zatím největší dopravní stavbou realizovanou Krajem Vysočina za 20 let jeho existence. Je také nejdražší dopravní stavbou s předpokládaným rozpočtem téměř 900 miliónů korun. Jde o trasu dlouhou 4,3 km, řešící dopravní situaci místní části Nové Domky a obce Velký Beranov. V budoucnu bude klíčovým napojením Jihlavy na dálnici D1. Kraj Vysočina tuto stavbu realizuje za přispění Integrovaného regionálního operačního programu.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*