Myslí to odpůrci představené verze obchvatu Třebíče vážně, nebo jí zneužívají jen pro svůj politický prospěch a boj s radnicí ?

Ihned po zveřejnění vizualizace plánované verze obchvatu města Třebíč investorem Ředitelstvím silnic a dálnic se rozhořela poměrně košatá diskuse na sociálních sítích Města Třebíče , kde byla vizualizace představena. Je logické že tato stavba má své příznivce a zároveň i odpůrce, ale jsou zde jasně specifikovaná fakta, kterých by se nemělo zneužívat, záměrně bagatelizovat nebo dokonce popírat pro svůj vlastní prospěch.

Je úsměvné když pod příspěvky odpůrců se objevují pouze podpůrné symboly, nebo naopak symboly nesouhlasu u příspěvků podporovatelů se rozvíjí bohatá diskuze odpůrců představené varianty. Z největší části těchto příspěvků jsou z pera opozičních zastupitelů, kteří díky svému pokřivenému výkladu faktů již díky zdatné agitaci před komunálníma volbama v roce 2018 dokázali oslovit velké množství voličů (hlavně z řad občanů, kterých se stavba dotkne nejvíce) a podařilo se jim ovládnout volby do zastupitelstva Města Třebíč. Bohužel i přestože uběhly dva roky od voleb tak rétoriku stále nezměnil a díky blížícím se Krajským volbám opět získal na intenzitě.

Město Třebíč zpracovalo informační brožurku s představením plánované verze obchvatu, kde se snaží vysvětlit problematiku této stavby i s odvolávkou na mýty šířené mezi občany Města Třebíče právě opozičními politiky. Obsah brožurky, dává čtenáři jasný přehled o historii projektu i jeho budoucnosti, bohužel forma vyvracení mýtů opozičních zastupitelů spíš nahrává myšlence spíše propagandistického materiálu, který se snaží spíše poškodit opozici, než vysvětlení dané problematiky. Je nám jasné že i z důvodu velikosti obsahu brožury to není ani možné, a proto se Vám ty nejzákladnější mýty pokusíme vysvětlit  i s požadovanými dokumenty, tak aby jste si mohli udělat nestranný názor na tuto problematiku.

Mýtus 1. – Dostavba El. Dukovany není podmíněna výstavbou obchvatu Města Třebíč    

Je to přesně opačně výstavba obchvatu Třebíče je podmíněna realizací dostavby El. Dukovany. Pokud se nebude El. Dukovany dostavovat nebude se zřejmě realizovat obchvat Třebíče. Kromě podmínky dostavby El Dukovany je podmínkou realizace i termín dokončení celé stavby, tak jak je uvedeno v Usnesení vlády z 23.10.2017. citace

II. ukládá prostřednictvím ministrů dopravy a zemědělství správcům státem vlastněných částí dopravní infrastruktury, aby zajistili

  1. přípravu opatření obsažených v části III materiálu čj. 1050/17,
  2. že parametry identifikovaných tras se v budoucím období nezmění způsobem, který by přepravu nadrozměrných a těžkých komponent znemožnil nebo výrazně znesnadnil;

jinými slovy realizace dopravní infrastruktury musí být hotová tak, aby nebyl ohrožen harmonogram dostavby El. Dukovany pro transport nadměrných komponent nejpozději v roce 2029-2030

Usnesení vlády č. 739 z 23.10.2017 v plném znění

Mýtus č. 2 – Stát zaplatí jakoukoliv variantu obchvatu

Je pravdou že v Usnesení vlády č. 739 z 23.10.2019 je ve větě I bod. 3 vláda souhlasí s tím, že u  jednotlivých opatření obsažených v části III materiálu čj. 1050/17 nebude ověřována celospolečenská ekonomická efektivita jednotlivých opatření standardními postupy využívanými pro hodnocení návratnosti investic v jednotlivých dopravních módech se dá usuzovat že vláda zaplatí jakoukoliv variantu bez hlediska rozsah investic, jenže se tu věta II viz. mýtus č. 1 kde  podmínkou je realizace je, aby nebyl ohrožen harmonogram transportu  nadměrných komponent . A teď se ptám Je reálné, aby varianta Velkého obchvatu Třebíče tuto podmínku splnilo? To znamená veškerá přípravné studie , např.  Vliv na životní prostředí, rozptylová studie , technická studie, projekční dokumentace , stavební povolení aj. tak aby byla výstavba obchvatu dokončena do roku 2029-2030. Já tomu rozhodně nevěřím zvlášť, když varianta Velkého obchvatu existuje pouze jako čára na mapě a argument odpůrců prezentované varianty obchvatu. Tato varianta byla součástí vyhledávací studie VIAPONT v roce 2004 , která byla zamítnuta a dále se již nezkoumala z důvodu nesouhlasu Městyse Stařeč ,obcí Střítež a Kožichovice po jejichž katastrálním území měla alternativní trasa obchvatu vést. Odpůrcům prezentované verze obchvatu jsem položil na sociálních sítích dotaz, jestli jako odborníci jsou přesvědčeni že se dá realizace obchvatu zvládnout do roku 2029-2030 za současných podmínek ve kterém tato varianta je tzn. v bodě O. Bohužel se mě nedostalo žádné odpovědi na moji otázku, se jen u mého dotazu objevil mračoun „to mě štve „

 

Mýtus č. 3 – Stařeč měla pro realizaci Velkého obchvatu vyčleněny pozemky v územním plánu.

Městys Stařeč nikdy neměl ve svém územním plánu rezervu pro vybudování varianty Velkého obchvatu, respektive přeložky silnice I/23. Městys Stařeč měl vyčleněné pozemky ve svém územním plánu na plánovanou přeložku silnice I/38 z Jihlavy do Znojma, který měla vést přes Kracovice a vyústit u Slavic a dále pokračovat na Jaroměřice. Od tohoto záměru se ustoupilo a nebyl důvod dále blokovat pozemky v katastru Městyse pro tento projekt a bránit tím dalšímu jejímu rozvoji a rezerva byla vymazána. Bagatelizace oponentů malého obchvatu že se jednalo téměř identickou podobu v případě Velkého obchvatu tzv. přeložky silnice I/23 je lichá již z důvodu zamítavého stanoviska při vyhledávací studii VIAPONT 2004 aby velký obchvat vedl přes jejich území, což mělo za následek rozvoji pouze jediné vnitřní varianty obchvatu vedoucího pouze po katastrálním území Města Třebíče.  Přiložené dokumenty mají odpůrci varianty obchvatu dokonce  i na svých webových stránkách dokonce v revidované verzi z roku 2018 , která obsahuje stejné text .

 

 

Poznámka redakce : Odpůrcům obchvatu a dnes kandidátům za koalici ve volbách do Krajského zastupitelství jsou tyto fakta známa přesto stále již tři roky stále opakují svoje pokroucené argumenty, které nemají za současné průběhu plánování dostavby El. Dukovany pramalou šanci na realizaci a z mého pohledu je značně neetické tuto problematiku zneužívat pro svůj vlastní volební úspěch, když vím že nejsem schopný dostát svých slibů.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*