Dopravu na stavbě obchvatu Velkého Beranova začaly řídit inteligentní semafory

Dopravu v průjezdu stavbou obchvatu Velkého Beranova na silnici II/602 nově řídí inteligentní semafory. „Změna v řízení dopravy má pozitivně minimalizovat dopady prací na dopravu ve velice frekventovaném úseku. Fakt, že omezení je naplánováno až do konce října chceme kompenzovat nějakou výhodou,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Podle jeho informací je systém ode dneška ve zkušebním provozu a ze strany řidičů jsou na něj zatím pozitivní ohlasy.

Spuštění nového typu semaforů minimalizuje dopady na cestující dopravní veřejnost a zlepší se tak průjezdnost úseku oproti minulému roku. Zásadním problémem pro použití tohoto typu semaforu je délka obsluhovaného úseku a členitost terénu. Osazení „inteligentního“ semaforu (na bázi radiového signálu a synchronizace), který reaguje na intenzitu vozidel a umí zohlednit rozdílnou intenzitu obou směrů v dopravních špičkách ráno a odpoledne, je podmíněno velkou disciplínou všech účastníků silničního provozu.  „ I na podzim loňského roku byla snaha zkrátit uzavřený úsek z jihlavské strany, ale zejména z důvodu nekázně řidičů, kteří nerespektovali zákaz stání na mostě přes řeku Jihlavu, je nutné úsek řízený semafory opět prodloužit až před tento most. Hrozí reálné nebezpečí nadměrného namáhání mostu přes řeku a je nutné eliminovat vodorovné síly při brždění i rozjíždění a možnost velkého statického zatížení při stání nákladních vozidel,“ popisuje Karel Liška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Velkým problémem stavby ochvatu Velkého Beranova byla a bohužel opět je nekázeň řidičů nákladních vozidel nad 12T, kteří i přes zákaz (včetně vyznačené uzavírky a objízdné trasy přes D1) do tohoto úseku vjíždějí a zásadně komplikují dopravu, především její plynulost. Dalším problémem je nekázeň řidičů osobních automobilů, kteří rezignují na barvu světelné signalizace, projíždí stavbou na červenou a ohrožují bezpečnost nejen svou, ale i ostatních účastníků silničního provozu i pracovníků stavby.

 

Průběh stavby obchvatu Velkého Beranova na silnici II/602 s sebou bohužel nese dopravní komplikace, které budou vyváženy už na přelomu října a listopadu dokončením celého obchvatu Velkého Beranova a zprovozněním komfortní moderní kapacitní komunikace, která zrychlí napojení Jihlavy na D1.

Tisková zpráva Kraj Vysočina

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*