Zprovozněním placeného parkoviště u Alberta na ulici Generála Svobody v Třebíči, došlo ke zhoršení již kritické situace s parkováním místních obyvatel.

Všechna města díky zastaralé infrastruktuře naráží v současné době na obrovský problém s parkováním automobilů na sídlištích. Vedení měst řeší problémy revitalizacemi sídlišť, vytvářením jednosměrných ulic nebo výstavbou parkovacích domů tak aby co možná nejvíce parkovací místa pro své občany zajistila.

V tomto výčtu opatření Město Třebíč zaspalo, revitalizovat není už kde, dodávky vyhnala na parkoviště , mimo obydlené oblasti , tak že vlastně přesunula problém a bodu A do bodu B a opačně a vlastně se nic nezměnilo a kapacity to nezvýšilo snad se jen zlepšila průjezdnost vozidel IZS. Po zrealizování záměru placeného parkoviště vlastníka pozemku a provozovatele supermarketu Albert na ulici Generála Svobody, došlo ještě k většímu prohloubení tohoto problému, když fungovalo pro obyvatele sídliště Hájek jako parkoviště „poslední záchrany “

Dle informací z třebíčské radnice zaslala společnosti Ahold provozující supermarket Albert na Město Třebíč žádost o vybudování parkoviště pro své zákazníky. Úředníci Města Třebíč žádosti vyhověli s podmínkou volného parkování přes noční hodiny, čemuž společnost vyhověla.

Již při bodování vjezdových a výjezdních ostrůvků byla celková parkovací kapacita zmenšena minimálně pěti parkovacích míst a všichni místní občané netrpělivě sledovali za jakých podmínek se bude moci na daném parkovišti parkovat. Po dokončení stavby všem padla, z parkoviště „ poslední záchrany “ se rázem stalo nejdražší placené parkoviště v Třebíči. Jistě jedna hodina zdarma pro nakupující v supermarketu se dala očekávat ale 80 Kč za každou další hodinu je opravdu jasný vzkaz pro místní obyvatele sídliště, nechceme, aby tady parkoval v otevírací době někdo další a parkovat zde můžete po zavírací době od 20. hodin až po sedmou hodinu, kdy zase otvíráme.

Plně chápu společnost Albert, že se snaží zkvalitňovat služby pro své zákazníky, a díky tomu že bydlím v těsné blízkosti obchodu, nedivím se. že k tomuto kroku přistoupila v poslední době bylo parkoviště z velké části zaskládáno auty, které tam byli odstavené na dlouho dobu a provozovateli to komplikovalo komfort jeho služeb.

Sídliště Hájek patří mezi nejmladší sídliště v Třebíči, s velkým procentem obyvatel v produktivním věku, kteří cestují do zaměstnaní svými automobily tzn. že i přes nedostatek parkovacích míst na sídlišti se kapacita parkování po 6. hodině ranní uvolní pro provozovatele a zákazníky místních služeb a obchodů. Problém nastává po 16. hodině, kdy se většina obyvatel vrací do svých domovů a volných parkovacích míst na sídlišti rapidně ubývá a po 18. hodině je téměř zázrak parkovací místo na sídlišti najít, ale do nedávna byla možnost zaparkovat na parkovišti u obchodu Albert o kterou místní obyvatelé díky změnám na parkovišti přišli.

A jak dnes vypadá parkování v této oblasti ?  Je pravdou že úderem 20. hodiny se závory zvednou a spadnou až v 7. hodin ráno, což je užitečné maximálně o víkendech pro návštěvníků kulturních akcí na nedalekém Roxy klubu. A místní obyvatelé parkují, kde se prostě dá, stejně jako v době probíhajícího blokového čištění, s tím rozdílem že se zřejmě již nejedná o krátkodobou záležitost.   Vedení města by se mělo začít problematikou parkování začít okamžitě řešit nejenom na sídlišti na Hájku ale i na všech v Třebíči.

Tento problém rozhodně nevyřeší plánované vybudování velkokapacitního parkoviště na Hrotovické ulici nebo výstavba parkovacího domu v Nemocnici. Jediným řešením je vybudování parkovacích domů po sídlištích, abychom předcházeli těmto situacím, kdy problém města řeší soukromý majitel pozemku a dojde mu jeho trpělivost.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*