Vítězi Řidiče Horácka 2018 se stala posádka David Oravec s Milanem Stroszem

Vítězná posádka soutěže Řidič Horácka 2018 – David Oravec a Milan Strosz

Již šestý ročník  oblíbené soutěže „Řidič Horácka“uspořádal v sobotu 19. května Autoklub Třebíč , který pro startující připravil trať o délce 65 km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých si prověřili své znalosti právě v problematice silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i s rozvojem dovedností samotného řidiče či celé posádky.

Na start letošního ročníku Řidiče Horácka, který se uskutečnil před firmou MANN-HUMEL v Nové Vsi, se postavilo celkem 15 posádek. Trasa závodu se soutěžícím posádkám odtajnila až při administrativní přejímce před závodem, kde všichni obdrželi itinerář trati i s vyznačenými kontrolními stanovišti, kde jednotlivé posádky plnili úkoly z daných disciplín.  Jednu z nejoblíbenějších, technickou jízdu mezi kužely a couvání na předem označené místo, si účastníci soutěže vyzkoušeli přímo na prostranství Karlova náměstí v Třebíči, kde dovednosti posádek obdivovalo  velké množství přihlížejících diváků. V průběhu soutěže si účastníci postupně prověřili svoje vědomosti z povinné výbavy vozidla , zdravovědy, problematiky správného použití pneumatik , pravidel silničního provozu , požární ochrany a svoji sehranost řádně prověřil i test paměti a na závěr druhá technická jízda na okraji Želetavy, kde nejenže provětrali svoje čtyřkolové miláčky, ale po vytýčené trati se proběhl i spolujezdec s míčkem na tenisové raketě.

Soutěž řádně prověřila i orientační schopnosti posádky v jízdě v neznámém prostředí pouze podle přiděleného itineráře. I přes menší bloudění některých posádek všichni projeli stanovenou trasu a zdárně dorazili do cíle na koupaliště v Bransouzích.

Po dojetí všech posádek do cíle proběhlo v areálu koupaliště slavnostní vyhlášení nejlepších posádek. Putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina pro vítěze Řidiče Horácka 2018 si  odvezla do Třebíče posádka David Oravec s Milanem Stroszem a nejen to, jako vítězná posádka obdrželi i poukaz na víkendové zapůjčení elektromobilu od společnosti EON . Poháry za druhé místo převzala  posádka Milan Turna s Petrou Turnovou z Jihlavy a sestavu na pomyslných stupních vítězů doplnila třetí nejúspěšnější posádka letošního ročníku Řidiče Horácka 2018 – Petr Novák s Ivetou Novákovou z Želetavy. V kategorii dámských posádek si pohár za vítězství odvezla Alena Dzurňáková s Marii Palátovou z Třebíče. Ve speciální kategorii Junior, kde na sedadle spolujezdce soutěžilo dítě, si pohár za vítězství odvezla posádka Vladimír Roupec , kterému dělal spolujezdce Petr Hlaváček.

Všechny posádky dostali od organizátorů menší upomínkové předměty, které věnovali partneři soutěže. Pro všechny zúčastněné byla jistě sobotní soutěž přínosným prvkem v jejich dalším rozvoji řidičských schopností a orientaci v problematice silničního provozu. Soutěž se odjela v přátelském duchu, o čemž svědčila uvolněná atmosféra při slavnostním vyhlášení , kde si vzal poslední slovo ředitel soutěže Miloš Morávek , který všem přítomným  poděkoval za účast a sportovního ducha, ale hlavně za dodržování pravidel silničního provozu. Tajná stanoviště na trati kontrolovala, zda posádky dodržují povolenou rychlost v obci a správně dávají znamení o změně směru jízdy. Ani jedna z posádek v průběhu závodu se neprovinila jejich porušením. Zároveň přítomným nastínil další budoucí plány  soutěže Řidič Horácka s pokračování dalšího ročníku v květnu 2019.

Společné foto účastníků a pořadatelů soutěže Řidič Horácka 2018

 

Comments are closed.