Řidičem Horácka 2019 se stal Milan Turna s Petrou Turnovou z Jihlavy.

Vítězové letošního ročníku Řidiče Horácka 2019 Milan a Petra Turnovi z Jihlavy

Již sedmý ročník oblíbené soutěže „Řidič Horácka“ uspořádal v sobotu  1. června Autoklub Třebíč, který pro startující připravil trať o délce 65 km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých si prověřili své znalosti  v problematice silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i s rozvojem dovedností samotného řidiče či celé posádky.

Na start letošního ročníku Řidiče Horácka 2019 , který se uskutečnil na Karlově náměstí v Třebíči, se postavilo celkem 16 posádek. Trasa závodu se soutěžícím posádkám odtajnila až při administrativní přejímce před startem, kde všichni obdrželi itinerář trati i s vyznačenými kontrolními stanovišti, kde jednotlivé posádky plnily úkoly z daných disciplín.V průběhu soutěže si účastníci postupně prověřili svoje teoretické vědomosti při výměně pneumatiky, zdravovědy, dopravních předpisů a řadu praktických zkoušek jako rozjez vozidla do kopce bez použití ruční brzdy, jízdu pravidelnosti na daném úseku a samozřejmě nejoblíbenější jízdy zručnosti na čas, které  letos účastníci absolvovali dvě, menší s jízdou po prknech v Dlouhé Brtnici a větší s jízdou mezi kužely a parkováním v Hodicích. Poslední  kontrolou dovedností posádek byla praktická zkouška  pod dohledem profesionálů z HZS Kraje Vysočina při dopravní nehodě se zraněním, kde si účastníci vyzkoušeli, jak by v této situaci obstáli. Po skončení úkolu byli instruktorem upozorněni na některé chyby při svém počínání a názorně proškoleni, jak by měla tato pomoc vypadat v reálném případě, tak aby byla co nejúčinnější.

Start soutěže proběhl na Karlově náměstí v Třebíči.

Soutěž řádně prověřila i orientační schopnosti posádky v jízdě v neznámém prostředí pouze podle přiděleného itineráře. I přes menší bloudění některých posádek všichni projeli stanovenou trasu a zdárně dorazili do cíle v areálu Autoklubu v Třešti.

Po dojetí všech posádek do cíle proběhlo v areálu autoklubu slavnostní vyhlášení nejlepších posádek. Putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina pro vítěze Řidiče Horácka 2019 si odvezla posádka Milan Turna a Petra Turnová  z Jihlavy.  Mimo  to, jako vítězná posádka obdržela i poukaz na víkendové zapůjčení vozu Chevrolet Camaro V8 od partnera soutěže autosalonu Tucar Plus. Poháry za druhé místo převzala posádka Jaromír Parajka a Jakub Vlach z Křižanova , která byla zároveň i nejúspěšnější  ve speciální kategorii Junior, kde na sedadle spolujezdce soutěžilo dítě a sestavu na pomyslných stupních vítězů doplnila třetí nejúspěšnější posádka letošního ročníku Řidiče Horácka 2018 – Marek Pouzar s Riou Poláškovou z Třebíče.

Všechny posádky dostali od organizátorů menší upomínkové předměty, které věnovali partneři soutěže. Pro všechny zúčastněné byla jistě sobotní soutěž přínosným prvkem v jejich dalším rozvoji řidičských schopností a orientaci v problematice silničního provozu. Soutěž se odjela v přátelském duchu, o čemž svědčila uvolněná atmosféra při slavnostním vyhlášení, kde si vzal poslední slovo ředitel soutěže Miloš Morávek, který všem přítomným poděkoval za účast a sportovního ducha, ale hlavně za dodržování pravidel silničního provozu. Tajná stanoviště na trati kontrolovala, zda posádky dodržují povolenou rychlost v obci a správně dávají znamení o změně směru jízdy. Zároveň přítomným nastínil další budoucí plány soutěže s pokračování již osmého Řidiče Horácka 2020.

Poděkování pořadatelů patří za významnou spolupráci členům  Autoklubu Třešť a dále pak všem  zástupcům  obcí, ve kterých byly umístěny kontrolní stanoviště na nichž posádky plnily úkoly, které byly součásti celé soutěže.

Společná fotografie všech soutěžících Řidiče Horácka 2019 po vyhlášení vítězů a areálu Autoklubu Třešť

Comments are closed.