Řidič Horácka 19. května 2018

Soutěže se účastní dvoučlenné posádky, je určena pro širokou veřejnost a z principu soutěže vyplývá že, nutností je dodržování všech zásad bezpečného provozu. Je vyhlášena i samostatná kategorie Junior pro rodiče + dítě.

Pro soutěžící bude připravena trať o délce cca 65 km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých si prověří své znalosti právě v problematice silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i rozvoj dovedností samotného řidiče či celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě během celé své jízdy kontrolováni na dodržování veškerých bezpečnostní předpisů a pravidel silničního provozu. Myšlenkou celé soutěže je, že ne vždy ten nejrychlejší je tím nejlepším, naopak tím je ten, který pravidla silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na komunikacích a je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpovídá hodnocení celé soutěže, které je pro tuto soutěž přizpůsobeno.

Ač je trať soutěže do startu jednotlivých posádek tajná a informace k ní dostanou soutěžící těsně před startem, můžeme prozradit, že jedna z technických disciplín se uskuteční v dopoledních hodinách i na Karlově náměstí.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

Pořádá Autoklub Třebíč v AČR, který vznikl přejmenováním z Auto klubu elektrárna Dukovany.

Partnerem Řidiče Horácka 2018 je město TřebíčHlouch motors a MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.. Veškeré informace včetně elektronické přihlášky budou v dostatečném předstihu zveřejněny na stránkách autoklubu: www.autoklubtrebic.cz  případně facebook.com/ridichoracka. Zde budou zveřejňovány i další informace o Řidiči Horácka.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

Comments are closed.