1.5.2024 – Den otevřených dveří – Letiště Sedlec

Po šesti letech se bude ve středu 1. května 2024 od 9.00 do 16.00 hodin konat Den otevřených dveří letiště Náměšť. Tato již tradiční akce je zaměřena na prezentaci nejen vrtulníkové základny, ale zúčastní se jí i další útvary a zařízení rezortu Ministerstva obrany ČR a Armády České republiky.

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LETIŠTĚ NÁMĚŠŤ 2024 

Změna vyhrazena!

 

Program pozemních dynamických ukázek:

9:00 hod. – otevření letiště pro návštěvníky

9:20 hod. – zahájení DOD moderátorem

9:30 hod. – vystoupení Vojenské hudby Olomouc

9:45 hod. – vystoupení Čestné jednotky AČR

od 10:00 hod. – dynamické ukázky pozemní techniky AČR

 • předvedení lehkého obrněného vozidla IVECO CBRN, PANDUR II, DINGO, KAJMAN

10:15 hod. – dynamická ukázka zadržení osob – Vězeňská služba Rapotice

10:30 hod. – ukázka SBiOL 225. letky bojové podpory 22.zVrL

10:45 hod. – ukázka bojového umění musado 225. letky bojové podpory 22.zVrL

11:00 hod. – ukázka výcviku psovodů 225. letky bojové podpory 22.zVrL

11:20 hod. – oficiální zahájení DOD velitelem základny

 

Letový program – zahájení letového programu v 11:30 hodin

11:30 hod. – zahajovací průlet 2x JAS-39 Gripen (AČR)

11:31 hod. – společný průlet 2x Mi-171, 2x AH-1Z Viper, 2x UH-1Y Venom (AČR)

11:35 hod. – hromadný seskok s vlajkami z vrtulníku Mi-171 (AČR)

11:48 hod. – společná ukázka UH-1Y Venom a AH-1Z Viper (AČR)

12:00 hod. – průlet tankeru KC-135 (US)

12:08 hod. – akrobatická ukázka letounu Zlín Z-142 (CLV) – pilot Martin Šonka

12:25 hod. – display ukázka Mi-171 (AČR)

12:38 hod. – display ukázka vrtulníku W-3A Sokol (bambi vak) (AČR)

12:55 hod. – akrobatická ukázka JAS 39 Gripen (AČR)

13:08 hod. – display ukázka vrtulníku Enstrom 480 (CLV)

13:19 hod. – skupinová ukázka historických letadel Pterodactyl Flight (CZ)

13:42 hod. – akrobatická ukázka AH-1S Cobra (Heli Czech)

13:55 hod. – akrobatická ukázka Extra 330LT (Blue Sky Service)

14:08 hod. – samostatné vystoupení Mi-171 (bambi vak) (AČR)

14:23 hod. – display ukázka L-29 Delfín (SK)

14:38 hod. – samostatné vystoupení UH-60 Black Hawk (SK)

14:51 hod. – samostatné vystoupení Bell 412 (PČR)

15:02 hod. – display ukázka L-39C Albatros (CLV)

15:15 hod. – samostatné vystoupení W-3A Sokol (AČR)

15:32 hod. – samostatné vystoupení AH-1Z Viper (AČR)

15:40 hod. – samostatné vystoupení UH-1Y Venom (AČR)

15:50 hod. – hromadný výsadek 2x Mi-171 (AČR)

16:00 hod. – ukončení letového programu Dne otevřených dveří

statické ukázky

leteckou technika: AH-1Z, UH-1Y, Mi-171Š, L-159, OH-58, UH-60, Z-142, Mi-24, Mi-2, L-410, Enstrom 480, CASA C-295, Robinson R-22

pozemní technika: lehké obrněné vozidlo IVECO CBRN, PANDUR II, DINGO, KAJMAN, pyrotechnický robot TALON, tank T-72M4CZ, tank LEOPARD, RBS-70NG, prostředky letištního zabezpečení aj.

Doprovodný program:

prezentační stánek Agentury personalistiky MO, prezentační stánek Univerzity obrany Brno, prezentace Aktivní zálohy, stánek Kraje Vysočina, stánek VoZP, stánek Harley Davidson, prezentace BESIP Kraje Vysočina, prezentace závodníků Rallye Dakar – Tomáš Ouředníček, David Křípal, prezentace Vojenské policie aj.

V rámci DOD mohou návštěvníci prožít příjemný zážitek z vyhlídkového letu ve vrtulnících Robinson R44 a MD 500E. Cena od 1000Kč/ 5 minut letu a osobu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kyvadlová doprava na DOD 2024

Kyvadlová doprava z autobusového/vlakového nádraží v Náměšti na letiště dne 1. května 2024.

Autobusy budou označené a pojedou v půlhodinových intervalech od 8,30 hodin do 12,00 hodin. Na „znamení“ bude autobus zastavovat i na parkovišti v obci Vícenice u obchodu COOP.

Zpět boudou jezdit v čase 12,30 hodin až 16,30 hodin.

Rovněž chceme upozornit na změny v dopravním značení během tohoto dne ze všech směrů na leteckou základnu. Prosím věnujte pozornost plánku. Doprava bude řízená Policií České republiky a pořadatelskou službou DOD.

Parkování :

 

DŮLEŽITÉ: Než vyrazíte na akci – bezpečnostní opatření

Letošní ročník Dne otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou přináší několik novinek, o kterých byste měli vědět dříve, než vyrazíte do areálu akce.

Od počátku se zaměřujeme na zvyšování bezpečnostního standardu na naší akci, a proto platí v areálu letiště, kde se koná, již řadu let Návštěvní řád. Zároveň je naším dlouhodobým cílem Vaše spokojenost, a proto jsme navíc vytvořili Kodex akce.

Cílem akce a jejímu programu je vždy nadřazena celková bezpečnost účastníků a návštěvníků. Abychom toto pravidlo dokázali naplnit, žádáme Vás, abyste se detailněji seznámili nejen s návštěvním řádem akce, ale i následujícími důležitými upozorněními a pokyny. Zároveň si vyhrazujeme právo zamítnout vstup do areálu nebo vykázat kohokoliv z areálu kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Stejně jako v předchozím ročníku budou probíhat bezpečnostní prohlídky na vstupech do areálu, které jsou naprostým standardem pro akce tohoto rozsahu a formátu. Tímto rozhodnutím hodláme nejen zvýšit bezpečnost návštěvníků, ale zaměříme se rovněž na striktnější dodržování zmiňovaných pravidel. Zároveň toto rozhodnutí bude znamenat omezení pro prodejce na akci. Upozorňujeme, že z organizačních důvodů nezřizujeme na akci úschovny.

Užijte si letošní skvělý program, a proto ve vlastním zájmu omezte počet a velikost svých zavazadel, které přinášíte do areálu. Čím méně batohů a objemných zavazadel bude muset být kontrolováno, tím komfortnější a plynulejší bude Váš vstup do areálu. My jsme připravili soubor opatření, která ve spolupráci s Vámi k tomu rovněž mohou přispět:

 • kontroly započnou s dostatečným předstihem;
 • bude-li to z organizačního hlediska možné, areál bude otevřen před uvedenými časy:

Zahájení kontrol

Otevření vstupu

Brána č. 1

9.00

9.00

Brána č. 2

9.00

9.00

Brána č. 3

9.00

9.00

Centrální parkoviště bude otevřeno od 9.00.

Vstup na akci NEPROBÍHÁ hlavní branou letiště (zelená budova se závorami). Tato brána je vyhrazena pro organizační účely. V rámci zvýšení plynulosti provozu k této bráně neodbočujte a pokračujte dále přes vesnici Sedlec k branám pro veřejnost.

Upozorňujeme, že již řadu let dle návštěvního řádu platí zákaz vnášení střelných zbraní všech kategorií (A, B, C, D) dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, tedy rovněž zbraní plynových, expanzních, airsoftových, mechanických (kuší, luků apod.), bodných, sečných a řezných zbraní (nože s dlouhou čepelí, mačety, sekyrky apod.) a jiných předmětů, které mohou být použity jako zbraně (např. baseballové pálky, obušky, apod.) či maket připomínající zbraň. Je zakázáno vnášet všechny druhy dronů. Dále všech předmětů, které budou z naší strany vyhodnocené jako nebezpečné.

Další zakázané předměty: pyrotechnické předměty, psychotropní látky (drogy, narkotika), laserová ukazovátka, létající předměty (balónky, rádiové modely letadel, drony, apod.).

Do areálu je rovněž zakázán vstup s domácími zvířaty, a to zejména psy a kočkami, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP apod.).

Další důležitá upozornění:
 • Nepouštějte děti na akci samotné – do areálu je zakázán vstup osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby.
 • Ujistěte se, že máte u sebe doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Můžete být požádáni ze strany bezpečnostních složek či pořadatelů o předložení tohoto dokladu.
 • V areálu jsou instalovány kamery. Svým vstupem do areálu souhlasíte s pořizováním, případně zveřejněním audio a video záznamů své osoby.
 • Vstupem do areálu souhlasíte s návštěvním řádem a kodexem akce. Jste si vědomi, že jejich porušení znamená nevpuštění do areálu či vykázání z něj.
Naše doporučení:
 • Naplánujte si cestu s dostatečným předstihem a časovou rezervou (hrozí tvorba kolon).
 • Zvažte cestování s batohy a jinými objemnými zavazadly.
 • Děti vybavte chrániči sluchu, kartičkou s kontaktními údaji, a v případě malých dětí zvažte jejich účast.
 • Nastudujte si plánek přístupových tras do areálu, plánek areálu a rozmístění jednotlivých sektorů (mají různou barvu a čísla) a východů z něj – usnadníte si tak svůj pohyb a orientaci v areálu.
 • Sledujte informace na oficiálních stránkách 22. zVrL a na facebooku.
 • Dávejte pozor na hlášení v reproduktorech.

Nejenom Váš nezapomenutelný zážitek z návštěvy Dne otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, ale i zdárný a bezpečný průběh akce, je pro nás prioritou. Připravili jsme pro Vás exkluzivní program a snažili se zvýšit Váš komfort a bezpečnost. Věříme, že nebudete lhostejní vůči okolí a spolu s námi přispějete k tomu, že budete z areálu odcházet spokojení. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého a podezřelého, co by mohlo naší akci narušit, prosím, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kteréhokoliv účastníka, pořadatelské služby. Děkujeme a přejeme Vám příjemně prožitý Den otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 2024.


UŽITEČNÉ INFORMACE :

Oficiální stránky pořadatele : www.lznamest.army.cz

Oficiální facebookové stránky pořadatele : 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou  

Oficiální stránka facebookové události : Den otevřených dveří letiště Náměšť 2024

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*