V Předíně začala výstavba nového mostu , která zkomplikuje dopravu na silnici I/23

V pondělí 14.6. 2021  předalo ŘSD zhotoviteli společnosti Mitrenga-stavby, spol. s r.o. staveniště pro komplexní rekonstrukci mostu ev.č. 23-029 na silnici I/23 v Předíně na Třebíčsku. Stavebně technický stav nosné konstrukce mostu je hodnocen stupněm IV- uspokojivý, dolní stavba je hodnocena stupněm III- dobrý. Zásadním problémem nosné konstrukce je její velmi nízká zatížitelnost, která je způsobena atypickým vyztužením jednotlivých nosníků. Mostní otvor stávajícího mostu nemá rovněž dostatečnou kapacitu pro převedení 100-leté vody. 

Rekonstrukce bude řešena vybudováním provizorní komunikace na povodní straně mostu ( na straně k rybníku), kam bude doprava 1 jízdním pruhem převedena. Následná demolice současného mostu a výstavba mostu nového bude již provedena za úplné uzavírky silnice I/23. Nový most bude založen hlubině na vrtaných mikropilotách. Pod každým základem mostní opěry je navrženo celkem 14 ks mikropilot, které budou umístěny ve dvou řadách. Na rozdíl od nynějšího mostu bude nosná konstrukce provedena jako železobetonový monolitický rám. Mimo výstavby nového mostu bude provedeno vyčištění a úprava koryta potoka Brtnice pod mostem a jeho okolí. Dojde také na zpevnění koryta a jeho svahu lomovým kamenem. Po betonáží nových říms dostane most nové zábradlí. To současné je nízké a nesplňuje normové požadavky na zádržný systém.

Do konce tohoto měsíce budou probíhat přípravné práce, zřízení zařízení staveniště a zemní práce za účelem vybudování provizorní komunikace vč. instalace  záporového pažení a zatrubnění toku. Po dokončení provizorní komunikace na přelomu června a července na ní bude převedena doprava a frézováním vozovkového souvrství na mostě a předmostích začnou demoliční práce na původním mostě. Po celou dobu rekonstrukce musí řidiči počítat s kyvadlově řízenou dopravou ať již přes stávající most nebo souběžně vedené provizorium. Uvedení nového mostu do provozu je plánované na 2. polovinu října tohoto.

Tisková zpráva ŘSD Vysočina

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*