V dubnu se na dva měsíce uzavře tunel na silnici I/38 v Jihlavě

Z důvodu opravy stavebně technologické části tunelu v Jihlavě bude po dobu 8 týdnů uzavřena jedna z nejfrekventovanějších dopravních tepen na silnici I/38. Ředitelství silnic a dálnic již vybralo zhotovitele opravy stavebně technologické části tunelu Jihlava, který je součástí obchvatu města. Tento 1 tubusový 2 pruhový tunel délky 310 metrů s průjezdným profilem 4,8m a podélným sklonem 4% byl uveden do provozu v roce 2004 a některé jeho technologické části jsou na konci životnosti, např. hlavní osvětlovací soustava.

Opravy provede společnost Energovod CZ, a.s., která ze 7 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce provede za 53 735 384,76 Kč bez DPH (předpokládaná hodnota dle zadávací dokumentace činila 62 423 000 Kč bez DPH). Práce budou probíhat za úplné uzavírky tunelu po dobu 8 týdnů, což je o 2 týdny méně proti předpokladu daného projektovou dokumentací.  V obou směrech bude tedy doprava převedena na značené objízdné trasy dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

V průběhu prací dojde k sanaci závad na stavební a technologické části tunelu. Konkrétně bude provedena oprava stavební části tunelu, úprav svodidel a doplnění tlumičů nárazu. Technologická část zahrnuje sanaci rozvodny NN, kabelových rozvodů NN, zdrojů nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustavy, osvětlení, řídicího systému, dopravního systému, televizního CCTV systému, elektronického požárního systému, elektronického zabezpečovacího systému a SOS hlásek. Zahájení opravy plánujeme předběžně v měsíci dubnu 2022.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*