Od půlky října už nebude komplikovat cestování uzavřený EXIT 112 u Jihlavy

15.10.2022 se plánuje v režimu předčasného užívání stavby uvést do provozu pravý jízdní pás jihlavského přivaděče

Na jihlavském dálničním přivaděči na sil. I/38 probíhají dokončovací práce v pravém jízdním pásu, který prochází opravou v délce 5 600 metrů. V sobotu 1.10.2022 dokončil zhotovitel pokládku obrusné konstrukční vrstvy a v současné době probíhá instalace vodorovného a svislého dopravního značení a dokončují se krajnice spolu s částí zádržného systému. V příštím týdnu už se budou provádět zejména drobné dokončovací práce. Pokud nenastanou nějaké zásadní komplikace, plánuje se provoz na opravenou část přivaděče převést v průběhu soboty 15.10.2022, kdy se také otevře uzavřený exit 112 z D1 ve směru od Prahy a větve všech mimoúrovňových křižovatek obsluhující pravá jízdní pás.

V době zimní údržby se tímto dopravně nejvytíženějším úsekem na silnici I. třídy v Kraji Vysočina bude jezdit v obou jízdních pásech bez jakéhokoliv omezení, tj. v režimu vedení provozu 2/2 jízdní pruhy. Technika a lidé se sem vrátí až na jaře příštího roku, kdy zahájíme opravu levého jízdního pásu přivaděče. Děkujme všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost, neboť díky tomu nedocházelo v průběhu dopravního omezení k zásadnějším komplikacím v plynulosti provozu na průjezdné části komunikace.

Zdroj : TZ ŘSD Vysočina, foto : Strabag a.s.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*