Jihovýchodní obchvat Jihlavy postaví Kraj Vysočina na dvě etapy

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek tento týden informoval, že Kraj Vysočina začíná připravovat nové zadání veřejné zakázky na stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy. „Důvodem pro logické rozdělení zakázky na dva samostatné úseky je maximální snaha kraje o vyčerpání získané evropské dotace. Zakázka bude vyhlášena v květnu letošního roku, na podzim by mohla být stavba zahájena,“ uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek. Důvodem pro zrušení původní zakázky na kompletní stavbu byla nemožnost dodržení stanovených termínů stavby způsobená průtahy při výběru dodatele.

Kraj Vysočina rozdělí stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy na dvě zcela samostatné části. První tzv. jižní úsek bude řešit propojení mezi silnicemi I/38 směr Znojmo a II/405 směr Třebíč v délce cca 2,5 km, bude ohraničený dvěma okružními křižovatkami. Tato část obchvatu je sice kratší, ale dražší, protože projekt na ní počítá s šesticí mostů. Tato část obchvatu by měla být hned po dokončení průjezdná.

U zbývající východní části obchvatu s délkou 3,1 km a dvěma mosty připadá v úvahu hned několik řešení financování. Kraj Vysočina bude usilovat o získání spoluúčasti z jiných dotačních nebo národních programů, například i kvůli plánované stavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech.

Na projekt II/602 Jihlava – JV obchvat má kraj přislíbenu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 307 miliónů Kč.

Aktuálně rozpracované obchvaty, které Kraj Vysočina realizuje na silnicích II. tříd:

  • obchvat Salačovy Lhoty (2,42 km, zprůjezdněn letos o prázdninách, začalo se loni v polovině února, stavba stojí více než 90 miliónů korun, EU 76 miliónů korun)
  • obchvat Lukavce (stavba začala 11. března 2021, 2,5 km dlouhý obchvat, 312,5 miliónů korun, z toho EU 60 miliónů korun, hotovo bude příští rok v létě, nyní tam probíhá intenzivní archeologický výzkum)
  • severozápadní obchvat Velké Bíteše (staveniště předáno zhruba před týdnem, cca 2 km, cena 83 miliónů korun, z toho EU 45 miliónů korun, hotovo příští rok v září)

zdroj : Tisková zpráva Kraj Vysočina

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*